JAM JEST Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba! Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.

Mat. 22:32

XVIII Międzynarodowa Konwencja
Badaczy Pisma Świętego
Polska, 02-07 sierpnia 2016

CKiR „Orle Gniazdo”

43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 28 A, tel. +48 33 81 97 300
e-mail: recepcja@orle-gniazdo.pl, www.orle-gniazdo.pl
Zaproszenie
Drodzy Braterstwo, Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Biblijna nauka o zmartwychwstaniu jest współcześnie bardzo niezrozumiała i zafałszowana, a przecież jest to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych nauk o Bożej trosce o człowieka. Trudność w zrozumieniu tej nauki miała miejsce również za czasów życia Pana Jezusa, który w rozmowie z saduceuszami powołał się na słowa Pana Boga do Mojżesza, który nie powiedział „byłem Bogiem Abrahama...” lecz JESTEM, co oznacza, że ON ma moc przywrócenia życia. Znaczenie tych słów jest aktualne i dziś oraz będzie w nadchodzącym Millenium Mesjańskim.

Właśnie nauka o zmartwychwstaniu będzie wiodącym tematem XVIII Międzynarodowej Konwencji Badaczy Pisma Świętego, do udziału w której pragniemy bardzo serdecznie Braterstwo zaprosić. Żywimy głęboką nadzieję, że Słowa cudownych Bożych obietnic oraz współuczestnictwo w tej międzynarodowej społeczności będą dla nas natchnieniem do znoszenia trudów codzienności i spoglądania z ufnością w przyszłość, mając niezachwianą wiarę dostąpienia łaski udziału w zmartwychwstaniu.
Informacje dodatkowe

TERMIN I MIEJSCE
Konwencja zaplanowana jest w terminie od 02 do 07 sierpnia 2016 roku. Głównym miejscem spotkań, jak poprzednio, będzie Ośrodek Konferencyjno - Rekreacyjny "ORLE GNIAZDO" w SZCZYRKU koło Bielska-Białej. Ośrodek Orle Gniazdo posiada tę unikalną, niemal biblijną nazwę, ze względu na swoje położenie na szczycie jednego z wyższych wzniesień nad miastem, w odległości ok. 1,5 km od jego centrum. Właśnie to usytuowanie, z dala od miejskiego zgiełku, ruchu pojazdów, kuszących reklam i wielu turystów okazało się błogosławieństwem dla szukających ciszy, spokoju, odosobnienia a zarazem bliskości i integracji wspólnoty dzięki społeczności przy Słowie Bożym. Właśnie te warunki Ośrodka „Orle Gniazdo” zdecydowały o pragnieniu przeżywania podobnych chwil i wzruszeń i zaproszenia ponownie Braterstwa do tego samego miejsca.

UCZESTNICY KONWENCJI
Ostatnia tego rodzaju konwencja była najliczniejszą z dotychczas organizowanych. Aktualnie nadal obserwujemy wśród Braci z wielu krajów bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w następnej takiej międzynarodowej społeczności. Spodziewamy się braci z wielu krajów Europy, Ameryki Północnej, Australii, Indii, Afryki oraz ponownie zaproszonych gości - naszych przyjaciół z Izraela, Żydów Mesjańskich ze zboru pod Jerozolimą. Wspólnie wyrażamy głęboką nadzieję w Jedynym Wiekuistym Bogu, że jeśli tym razem wichry wojny nie zakłócą bezpieczeństwa ludności tego kraju, to ich udział będzie realny. Mamy nadzieję, że podczas wieczornych społeczności dadzą nam świadectwo ich wiary, opowiedzą o aktualnej sytuacji w Izraelu i trudach życia ludzi wierzących w Pana Jezusa jako Mesjasza oraz usłyszymy ich wspaniały śpiew na chwałę Najwyższego Boga.

PROGRAM
Oficjalne rozpoczęcie konwencji zaplanowane jest na środę (3 sierpnia) a zakończenie w niedzielę wieczorem (7 sierpnia). Oficjalne zajęcia będą się odbywały w godzinach od 9.00 do 18.00. Do przerwy obiadowej zaplanowane są prelekcje w formie trzech wykładów, po południu dyskusje panelowe, społeczności wieczorne i zeznanie świadectw. Przewidziano również czas na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych oraz ewentualny chrzest (w przypadku osób chętnych). Podobnie jak podczas ostatniej konwencji, mając do wyłącznej dyspozycji cały ośrodek, wieczorami po kolacji planujemy zagospodarować czas na twórczych społecznościach fakultatywnych na kilku salach jednocześnie. W ramach takich wieczorów planujemy m. in. ze względu na przypadającą w październiku 2016 roku setną rocznicę śmierci br. Russella przedstawić w wymiarze wielonarodowym historię ruchu Badaczy Pisma Świętego na świecie, co będzie również poparte specjalną wystawą z tej okazji oraz planujemy zorganizowanie dyskusji panelowej na temat sytuacji na świecie i w Izraelu w odniesieniu do niektórych fragmentów z proroctwa Zachariasza. W ramach programu przewidziane zostało również zorganizowanie koncertów ewangelizacyjnych w Szczyrku oraz w Bielsku-Białej.

CHÓR MIĘDZYNARODOWY I SEMINARIUM MŁODZIEŻOWE
Błogosławionym już obyczajem przed konwencją międzynarodową stało się zgrupowanie tych z Braterstwa, którzy swoim śpiewem pragną uwielbić Jedynego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Podobnie i tym razem, w dniach od 29 lipca do 02 sierpnia planowane jest zorganizowanie takiego zgrupowania. Odbędzie się ono również w ośrodku Orle Gniazdo w Szczyrku. Szczegółowe informacje na ten temat załączamy w oddzielnym liście z osobnym formularzem zgłoszeniowym. Po intensywnym czasie prób, chór swoim wieczornym programem nawiązującym do nadziei zmartwychwstania, na chwałę Dawcy Życia otworzy XVIII Międzynarodową Konwencję Badaczy Pisma Świętego dnia 02 sierpnia (wtorek) o godz. 19.00. Ponieważ nie wszyscy z nas mają możliwości wokalne, to równolegle, w tym samym miejscu i czasie, czyli w Orlim Gnieździe w dniach od 29.07 do 02.08, planujemy zorganizowanie seminarium młodzieżowego dla osób powyżej 16 roku życia. Część zajęć dla obu społeczności będzie wspólna. Szczegółowe informacje na ten temat, wraz z zaplanowanym programem, w niedługim czasie zostaną rozesłane przez odpowiedzialnych za jej organizację braci: Daniela Iwaniaka i Sławka Pietrzyka.

MIEJSCE NABOŻEŃSTW
Podobnie jak ostatnio, Ośrodek Orle Gniazdo zapewnia nam dostęp do wszystkich sal, które będziemy chcieli w pełnym zakresie wykorzystać. W salach położonych obok głównej sali konferencyjnej uczestnictwo będzie ograniczone do oglądania obrazu z telebimów.

POSIŁKI
W pełnym zakresie planujemy wykorzystanie możliwości kuchni Ośrodka w wyżywieniu uczestników. Aby sprawnie obsłużyć tak dużą ilość uczestników, przewidujemy, że posiłki będą wydawane w kolejnych turach. Restauracja gwarantuje również wydawanie posiłków wegetariańskich.

ZAKWATEROWANIE
Dla tego celu tym razem będziemy starali się wykorzystać jedynie trzy ośrodki/hotele, leżące bardzo blisko siebie, czyli: „Orle Gniazdo”, Hotel "Zagroń" oraz Ośrodek „Panorama”. Szczegóły dotyczące standardów wyposażenia pokoi oraz cen zawarte są formularzu zgłoszeniowym.
Ośrodki te zapewniają również pokoje dla osób niepełnosprawnych, a komunikację w budynkach (oprócz Panoramy) ułatwiają windy.

ZASADA SPRZEDAŻY MIEJSC I POSIŁKÓW
Sprzedaż miejsc w Orlim Gnieździe prowadzona będzie w formie tzw. pakietów, czyli nocleg plus trzy posiłki. Pakiet całodzienny rozpoczynać się będzie od obiadu, poprzez kolację aż do śniadania dnia następnego. Koszty w poszczególnych miejscach zakwaterowania podane są w formularzu. W pozostałych miejscach zakwaterowania nie obowiązuje zakup „pakietów”.

TRANSPORT WEWNĘTRZNY
Dla braci nie posiadających własnego środka lokomocji przewidujemy zorganizowanie transportu zbiorowego dostosowanego do potrzeb uczestników. Organizatorzy przewidują możliwość zapewnienia transportu do hoteli nie wykazanych w formularzu zgłoszeniowym po oddzielnym, wcześniejszym uzgodnieniu.

OPŁATA REJESTRACYJNA
W celu pokrycia niezbędnych kosztów związanych w sposób bezpośredni z organizacją Konwencji, jej dorośli uczestnicy będą wnosić dzienną opłatę rejestracyjną w wysokości 20 zł /dzień. Z tej opłaty zwolnione będą dzieci oraz młodzież poniżej 18 lat, braterstwo z Mołdawii i Ukrainy. Dorośli uczestnicy chóru, którego zgrupowanie pod dyrekcją br. Daniela Kalety planowane jest bezpośrednio przed Konwencją (zobacz szczegółową informację w załączonym liście do uczestników chóru) oraz seminarium młodzieżowego będą wnosić 50% tej opłaty.

PODRÓŻE KRAJOZNAWCZE
W piątkowe popołudnie (05 sierpnia) dla uczestników Konwencji planujemy zorganizowanie podróży krajoznawczych. Tego samego dnia późnym popołudniem, przewidujemy ewangelizacyjny występ chóru w Szczyrku oraz w Bielsku-Białej. Po zakończeniu konwencji dla chętnych z braterstwa z innych krajów planujemy zorganizowanie podróży krajoznawczej, połączonej z odwiedzinami niektórych zborów w Polsce.

WSPARCIE FINANSOWE DLA BRACI Z INNYCH KRAJÓW
Cudowność mocy Słowy Bożego oraz społeczne wielbienie Jedynego Boga i Zbawcy podczas tej międzynarodowej konwencji jest również silnym pragnieniem wielu naszych braci, którzy mieszkając krajach o znacznie niższym poziomie rozwoju gospodarczego nie są w stanie opłacić w całości lub choćby w części kosztów pobytu uczestnictwa. Dlatego tą drogą zachęcamy Was Kochani Braterstwo do wsparcia tych pragnień, aby nasze usprawiedliwienie przed Najwyższym Bogiem wypełniało się nie tylko na podstawie naszej wiary, ale i uczynków miłosierdzia. Każdą wpłatę w tym celu prosimy oznaczyć tytułem „sponsorowanie uczestników konwencji międzynarodowej”.

REFLEKSJE KOŃCOWE
Uczestnictwo w poprzedniej międzynarodowej społeczności braterskiej na szczycie wysokiej góry, w „Orlim Gnieździe”, z dala od zgiełku i gwaru miasta wielu z nas uświadomiło, jak bardzo głęboko jesteśmy istotami społecznymi, nawzajem potrzebującymi relacji i pomocy jedni drugich „aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Bowiem jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami." 1 Kor. 12:27.
Te przepiękne chwile były dla nas rozkoszą braterskiej społeczności. W gorącym pragnieniu ponownego przeżywania Mocy Jego Słowa zapraszamy wszystkich chętnych poszukujących nadziei i pewności zmartwychwstania do udziału w tej międzynarodowej społeczności.

"Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. "
1 Kor. 15:19-26

Za braci z polskiego Komitetu Konwencji
br. Stanisław Sławiński